אישור כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

 

 

סעיף 46 2022