אישור כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

אישורים ודוחות 4 מתוקן ישר