אישור על חשבון בנק מנוהל

 

 

ניהול חשבון בנק 13 6 16