shiurladerech

 

יום ירושלים

נושא השיעור:

נושא השיעור: היכרות עם ההיסטוריה היהודית של ירושלים ועם היחס העמוק של העם היהודי אל העיר.התלמידים יכירו את ירושלים דרך עיניהם של משוררים, התלמידים יבטאו את רגשותיהם כלפי העיר ירושלים.
הקשר יהודי: מתוך הספרות העברית נלמד על משמעותה של ירושלים עבור העם היהודי.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
מעגלי שייכות, חגים ומועדים, זיקה ליהדות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן