shiurladerech

 

הפרדה מגדרית בתחבורה ציבורית

נושא השיעור:

נושא השיעור: קווי מהדרין של העדה החרדית מעוררים סערה ציבורית. האם זו אפלייה של נשים שנשלחות לשבת מאחור או מתן מענה לצורך אמיתי של גברים ונשים כאחד מהמגז החרדי? האם יש מקום במדינה דמוקרטית לאפשר מתן שירתים מותאמים לקבוצת אוכלוסיה אחת על חשבון קבוצות אחרות?
במהלך השיעור נראה היכן יש יתרון להפרדה מגדרית ומה הקושי שהיא מעלה. נבחן את ההקשר ההיסטורי להפרדה ונדון בצורך העולה בהפרדה זו אל מול הצורך של החברה לשמור על אחדות. נדבר על זכויות מיעוטים אל מול זכויות הכלל ועל הגבולות שהחברה מעוניינת ליצור בכדי לשמור על אופי המדינה.
המערך יכול להתאים ליום האישה הבינלאומי.
הקשר יהודי: במשנה ובתלמוד העוסקים בשמחת בית השואבה מסבירים החכמים כיצד הגיעו למסקנה שיש ליצור הפרדה בין נשים וגברים. נראה כי חז"ל לא בקשו לנפלות נשים, למרות שהפתרון המוצע נראה בעיניים מודרניות כבעייתי.

כותבים:
מילות מפתח:
מנהל ציבורי, דמוקרטיה ואזרחות, בין אדם לחברו
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן