shiurladerech

 

מה מסתתר מאחורי חוק ההסדרים?

נושא השיעור:

נושא השיעור: בימים אלו רועשות הכותרות סביב דיוני התקציב, אך מתעלמות כמעט לחלוטין מהדרך בה מתקבלות החלטות כלכליות וחברתיות אדירות מימדים במדינת ישראל. מי מאיתנו באמת מודע לאופן בו מתקבלות החלטות, חוקים מבוטלים, נדחות החלטות ממשלה, מתקבלות רפורמות מרחיקות לכת – כל זאת בהינף יד וללא כל דיון ציבורי מעמיק?
במערך שלפניכם נדון בסכנות הטמונות בדרך בה מובא לדיון ולהצבעה "חוק ההסדרים במשק". בעזרת הר"ן והרמב"ם נתהה על היתרונות של שלטון דמוקרטי מרובה משתתפים לעומת שלטון יחיד (דיקטטורי).
דגש מרכזי ניתן במערך לקריאה לפעולה: המשך לימוד והעמקה, יצירת מודעות והבעת מחאה אזרחית.
הקשר יהודי: חוק המלך מתיר, ואפילו מחייב שהמלך ינהג על פי שרירות ליבו וללא כל התראה. זאת כמובן מתוך הנחה שהוא יפעל לאור חוקי התורה יומם וליל. בכך המלך משלים את פעולת בתי הדין, השופטים והסנהדרין בשמירה על ניהול חיי הציבור. כיצד עלינו להבין זאת כיום?

כותבים:
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, משפטים, מנהל ציבורי, כלכלה וחברה, דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן