shiurladerech

 

משאב המים - בעיות ופתרונות

נושא השיעור:

התלמידים יבינו שכמות המים המתוקים בעולם מצומצמת מאוד ויכירו את הגורמים לבעיית המים בישראל ובעולם. 
התלמידים יבינו את הבעיות שנגרמות עקב המחסור במים, אשר פוגעות ביכולת לקיים חברה בת קיימא 
התלמידים יבחנו דרכים להתמודדות עם משבר המים - התפלה, טיהור בארות ומי תהום, חיסכון במים וטיהור מי שפכים 
התלמידים ילמדו דרכים להעברת מסרים ושכנוע

כותבים:
גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
מיומנויות אישיות, צרכנות, כלכלה וחברה, איכות הסביבה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן