shiurladerech

 

יוקר המחייה והמחאה החברתית

נושא השיעור:

המחאה החברתית טרם הסתיימה ונראה שמדיניות הממשלה משתנה בקצב איטי יותר מאשר מה שדרשו מאות אלפי המפגינים בקיץ. בשיעור שלפניכם ננסה להעמיק את ההבנה במושגים כמו הציע וביקוש ויוקר המחייה בכדי להבין יותר לעומק מה היו מניעי המחאה החברתית. מושגים אלו חשובים ומקנים לתלמידים כלים להבנת המציאות ותהליכים כלכליים וחברתיים המשפיעים על חיי היום-יום שלהם בתחומי רבים – הוצאות, הכנסות ואפשרויות להתפתחות בעתיד.
על אף השינויים החלים במדיניות הממשלתית, מציאות החיים של רוב אזרחי המדינה לא השתנה באופן מהותי מאז המחאה בקיץ. מדוע זה כך? רכישת הכלים בתחום החשיבה הכלכלית יאפשרו לתלמידים לבחון את המציאות בצורה עניינית ולאפשר להם להיות חלק בדיון הציבורי. זו הזדמנות עבורכם להניע את התלמידים לקרוא, לשמוע ולחקור את המתרחש בחברה הישראלית ולגבש דעה עצמאית על הנעשה.

כותבים:
עומר גלס
מילות מפתח:
שינוי חברתי, עולם העבודה, כלכלה וחברה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן