shiurladerech

 

מחאה חברתית מהי?

נושא השיעור:

השיעור שלפניכם עוסק בגל המחאות החברתיות בעולם, ודן בתפישת האחריות וצורות הביטוי השונות של המחאה החברתית. 
לכל צורת מחאה מאפיינים משלה, אך גם מורכבות ומחירים – מהי האחריות החברתית המתחייבת מתוך המחאה? איזה מחיר נדרש מהפרט?

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
שינוי חברתי, פוליטי-מדיני
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן