shiurladerech

 

נוער חושב מחר

נושא השיעור:

לפניכם מערך שיעור שנועד לעניין ולרתום את תלמידיכם דרך התחרות "נוער חושב מחר" לנושא של ישבה על החזון האישי והחברתי שלהם למדינת ישראל. חשיבה על חזון מתבססת על חשיבה חיובית, אחריות והזדהות. יתר על כן, זהו פתח ליצירת תקווה ותחושת שותפות של בני נוער, במציאות בה לעיתים קרובות מועבר מסר סמוי וגלוי של יאוש, הדוניזם (נהנתנות) ואינדיבידואליזם קיצוני. 
מערך זה מתווסף למערך שהוצאנו בעבר לקראת יום הרצל ושעסק בנושא החזון האישי והלאומי: באין חזון יפרע העם – יום הרצל. מומלץ להעביר אותו כשלב ראשון (ראו הערות והתאמות להלן) לפני שעוסקים בתחרות עצמה.

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
חגים ומועדים, מנהיגות ואישים, שינוי חברתי, דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן