shiurladerech

 

מהדורת חדשות

נושא השיעור:

נושא השיעור: לעיתים נראה כאילו יש "מתכון" לעריכת מהדורת החדשות, עם "חוקים" הקובעים מהם הנושאים שיופיעו בתחילת המהדורה, ואילו עניינים יופיעו באמצעיתה או לקראת סופה. יתר על כן, בצפייה מקבילה במהדורות החדשות בערוצים השונים, אפשר לפעמים לראות את אותם נושאים בדיוק, ואפילו באותו הסדר!
מטרת הפעילות היא לעורר ולעודד צפייה ביקורתית בטלוויזיה. לפתח דיון על המשמעות של מה שאנחנו רואים: האם נושאים ביטחוניים / מדיניים חשובים יותר מנושאים חברתיים? חשובים למי? מעניינים את מי? דרך הצצה אל מאחורי הקלעים של עריכת מהדורת טלוויזיה, אפשר להבין שיש גם מקום להתווכח עם סדר היום הציבורי שהטלוויזיה מאד משפיעה עליו.
הקשר יהודי: העיקרון של חשיבות סדר הצגת הדברים אינו דבר חדש. אם נחשוב על כך, ניתן לראות במקרא את מהדורת החדשות העיקרית (ולעיתים גם היחידה) של אירועי העבר. האם גם שם נוכל למצוא מחשבה וכוונת מכוון בסדר הצגת הדברים? נבחן זאת בעצמנו דרך הסיפור המרתק על יצחק, רבקה, יעקב ועֵשָׂו.

כותבים:
אמנון מגיד, אורני לבני
מילות מפתח:
כלי חשיבה, תקשורת
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן