shiurladerech

 

משא ומתן לשחרור השבויים

נושא השיעור:

נושא השיעור: לאחר שלוש שנים וחצי בשבי, נראית קרן אור של תקווה לשחרורו של החייל החטוף גלעד שליט. שחרורו נתון למשא ומתן בין מדינת ישראל לבין ארגון החמאס דרך מתווכים ועבר שלבים רבים במרוצת הזמן. עובדה זו חשובה להבנת המחיר שאנו נדרשים לשלם. הבנת עקרונות ניהול משא ומתן חשובה להבנת המאבקים הציבוריים המתחוללים סביב גיבוש העסקה לשחרורו של שליט.
השיעור שלפניכם מצטרף לשני מערכי שיעור קודמים שעסקו בפדיון שבויים ובמאבק לשחרורו של גלעד שליט, ומתבסס עליהם. השיעור "ערך החיים ופדיון שבויים" (16.10.2006) , השיעור "כשהכריש והדג נפגשו לראשונה" (4.11.2007).
הואיל והמו"מ נעשה מול אויב מר של מדינת ישראל – ארגון החמאס, מומלץ להקדים ולעסוק במורכבות יחסנו לשלטון החמאס בעזרת המערך "החמאס בשלטון – כיצד מתמודדים עם המציאות החדשה?" (30.01.06).

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, אתיקה ומוסר, מיומנויות אישיות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן