shiurladerech

 

מהגרי עבודה בישראל

נושא השיעור:

נושא השיעור: בחודשי הקיץ סערו הרוחות סביב ההחלטה לגרש ילדים של עובדים זרים. בעקבות לחץ חברתי רב הוקפאה זמנית ביצוע ההחלטה ואלפי ילדים והוריהם מחכים באי-ודאות לגבי עתידם עד להודעה חדשה. "אין ילד לא חוקי" זעקו השלטים בהפגנות המחאה. ב-20 השנים האחרונות חיים ועובדים בישראל עשרות אלפי מהגרי עבודה. חלקנו נתקלים בהם בבית (כמועסקים בניקיון או בסיעוד), בשכונת המגורים, לומדים עם ילדי מהגרי עבודה בבית הספר, קוראים אודות חייהם בעיתונים ועוד. מציאות העסקתם של מהגרי העבודה בישראל יוצרת דילמות ובעיות לא פשוטות, ושיעור זה מבקש להכיר ולהציג את מגוון ההיבטים הקשורים להעסקת מהגרי עבודה, ואת נקודות המבט של המעורבים במציאות זו.

כותבים:
אמנון מגיד, נטע ארן רילוב
מילות מפתח:
חגים ומועדים, אתיקה ומוסר, דמוקרטיה ואזרחות, עולם הע, כלכלה וחברה, סוכות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן