shiurladerech

 

לחץ חברתי

נושא השיעור:

נושא השיעור: לחץ חברתי הינו מנגנון טבעי הפועל בכל עת. חשוב להיות ערים ליתרונותיו ולחסרונתיו ובעיקר לדעת לשים לב למקומות בהם לחץ חברתי סמוי עלול לגרום לנו להגיע למקומות שאינם טובים לנו.
הקשר יהודי: כיצד התמודדו ואפילו ניצלו לטובה הסנהדרין עם מנגנון הלחץ החברתי? נבחן את סדר הפעולות הנדרש בעת עיסוק בדיני נפשות ונראה כיצד הדבר נעשה

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
לחץ חברתי, אלימות ומניעה, מיומנויות אישיות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן