shiurladerech

 

אמת מול שלום: על נאום אובאמה בקהיר

נושא השיעור:

נושא השיעור: ב-4 ביוני 2009 נערך ביקור היסטורי של נשיא ארה"ב, ברק אובאמה, במספר מדינות ערביות ובשיאו נשא נאום מול קהל של 3,000 אנשי דת, מדינאים, שגרירים ובין היתר גם נציגים של האחים המוסלמים, שגריר ישראל במצרים ונציג של איראן. האם יש כאן עדות לתחילתה של דרך חדשה של שלום ופיוס?
"שום נאום לא יכול לבטל שנים של חוסר אמון" אמר אובאמה. יתכן והדרך לשינוי מתחילה בדיבור ובהבנה, אך צריכה להיות רצופה במעשים אמיתיים ומלאי כוונות. בשיעור להלן נפגוש סיפורים ודילמות כיצד יש להתמודד במצבי-אמת של מתח בין המקום בו אנו צודקים לבין דרך השלום ועשיית הטוב בין בני האדם.
הקשר יהודי: בית שמאי נושא את נס האמת ובית הילל נושא את נס אהבת הבריות - מחלוקת המהווה מודל ומופת לדרך ארץ לכל אדם ואולי גם ללמכל מדינאי. נפגוש גם את אהרון, שהיה איש שלום ורודף שלום ונראה מתי אפשרי וחשוב להטות את האמת לטובת אהבת הבריות.

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
מנהיגות ואישים, אלימות ומניעה, בין אדם לחברו, שינוי חברתי
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן