shiurladerech

 

חשיבה חיובית

נושא השיעור:

נושא השיעור: מערך השיעור שלפניכם מנסה להמחיש "בהילוך איטי" את דרכי המחשבה שלנו ולחשוף מספר דרכים יצירתיות להתמודדות וחיזוק החשיבה החיובית בחיינו. זכרו כי בתחום החשיבה לאימון ולהתמדה יש תפקיד מכריע. בדיוק כפי שספורטאי נדרש להתאמן מידי שבוע ולעיתים מידי יום, כך עלינו להתאמן ללא הרף בפיתוח חשיבה חיובית ויצירתית ולהיעזר בה על מנת למצוא מוצא ממצבים לא קלים ופתרונות לבעיות.
הקשר יהודי: את עומק ההשפעה של דפוסי המחשבה שלנו על חיינו וגופנו, ממחיש רב (אחד מחכמי חז"ל) באמירה המפורסמת: "אנחה שוברת חצי גופו של אדם". כהרחבה לנושא הבאנו מספר סיפורים על רבי עקיבא, רבי נחום איש גָמְזוּ (קיצור של "גָם זוּ לטובה") ואחד מסיפורי מוהר"ן. זהו לקט קטן משלל רב של סיפורים העוסקים בתחום של חשיבה חיובית המעצבת חיים.
ארגון מסייע: InsideOutside

כותבים:
נטע ארן רילוב
מילות מפתח:
כלי חשיבה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן