shiurladerech

 

על נאמנות ואזרחות

נושא השיעור:

נושא השיעור: במערכת הבחירות האחרונה כיכבה סיסמא חדשה על מנשרי התעמולה ובראש חוצות: "בלי נאמנות אין אזרחות". מעבר לדעות הפוליטיות שבשמן הובאה אמירה זו, חשבנו כי נכון להעלות לדיון מעמיק את ההשלכות והמשמעויות השונות הנובעות ממנה. אנו מבקשים להתמקד בהיבט מדאיג שעולה בדבריו: אדישות לפגיעה באושיות הדמוקרטיה. על מנת למנוע אדישות זו אנו מביאים בפניכם הצעה להתמודדות עם סוגיה מורכבת זו תוך חשיבה רחבה על מטרות הענישה ונקיטת אמצעים כנגד מפירי אמון.
הקשר יהודי: נבחן את גישת חכמי התלמוד בקובעם ש"חָטַא ישראל, אף על-פי שחָטַא – ישראל הוא". גישה אחרת לחלוטין נמצא בקביעתו של חת"ם סופר (המאה ה-19) שיש להתייחס לאנשים שחורגים ממערכת המוסכמות של החברה "כאילו נִמְחָה שמו מישראל".

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, דמוקרטיה ואזרחות, משפטים
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן