shiurladerech

 

60 שנה להכרזה בדבר זכויות אדם

נושא השיעור:

נושא השיעור: הכרה בזכויות אדם מעודדת אכפתיות, סולידריות וכבוד הדדי, ומאפשרת רגישות לשונה ולמאחד בין בני אדם, למידה על האחר והתבוננות עצמית. כדאי לנצל את החודש כדי להעלות מודעות לזכויות אדם כקרקע לאזרחות משותפת במדינה. שיחה עם תלמידיכם על זכויות אדם וזכויות ילדים, להם יוחדה אמנה מיוחדת, תעודד אותם להיות ערניים להפרת זכויות מסביבם ובנוסף תחזק את תחושתם שיש מי שערב לזכויותיהם.
הקשר יהודי: מדוע עלינו לכבד את שאר בני האדם? האם מתוך רגשות של הזדהות ואהבה, או שמא מתוך הבנה שכלתנית ועקרונית? רבי עקיבא ובן עזאי ניהלו על כך ויכוח עוד לפני 1800 שנה - מהו הכלל הגדול בתורה – אהבה אנושית או ההיבט ההסטורי?

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
חגים ומועדים, דמוקרטיה ואזרחות, משפטים
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן