shiurladerech

 

פתרון מחלוקות – בכל דרך?

נושא השיעור:

נושא השיעור: לקראת יום הזיכרון לרצח יצחק רבין: מחלוקת מעידה על פערים ובו זמנית גם על העובדה שלשני הצדדים יש בסיס משותף ועניין הדדי. כיצד שומרים על החלקים המחברים בעת מחלוקת?
הקשר יהודי: בחינת המושג "מחלוקת לשם שמים" והתנסות בבחינת המחלוקת הדרמטית בין רבן גמליאל ורבי יהושע על יום הכיפורים.

כותבים:
נטע ארן רילוב
מילות מפתח:
חגים ומועדים, מנהיגות ואישים, אלימות ומניעה, כלי חשיבה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן