shiurladerech

 

על אחריות ועל אשמה – בעקבות דו"ח וינוגרד

נושא השיעור:

נושא השיעור: על ההבדל בין אחריות ואשמה ונשכיל לדעת מה לדרוש מעצמנו וממנהיגינו לעתיד.
הקשר יהודי: התרבות היהודית מדגישה לעיתים קרובות את חשיבות האחריות האישית. במקומות בהם נדרשת ביקורת כוללת, מוטלת האחריות על כלל העם, על נציגי העם ועל ההנהגה לעבוד יחדיו לפתרון הבעיה.

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, אתיקה ומוסר, דמוקרטיה ואזרחות, מנהל ציבורי
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן