shiurladerech

 

שנת ה-60 למדינה : שנת שמיטה

נושא השיעור:

נושא השיעור: שמיטה חברתית בשנת השמיטה – מערך של "במעגלי צדק"
הקשר יהודי: שנת השמיטה בהיבטים חברתיים ואקטואליים.
ארגון מסייע: במעגלי צדק, ירושלים

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
חגים ומועדים, אתיקה ומוסר, דמוקרטיה ואזרחות, כלכלה וחברה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן