shiurladerech

 

שביתת המורים הגדולה

נושא השיעור:

דרך שביתת המורים ננסה להבין מהו מקומן של שביתות בחברה דמוקרטית, אילו מטרות הן משרתות והאם וכיצד יש לשים להן סייג לעיתים.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
דמוקרטיה ואזרחות, משפטים
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן