shiurladerech

 

האם להרוס את בתי הכנסת בגוש קטיף?

נושא השיעור:

נושא השיעור: דיון בדילמה מורכבת ורגישה והבנת הצורך בהחלטה מושכלת ואמפטית
הקשר יהודי: כיצד יש לנהוג במקום קדוש כאשר אנו יודעים שהוא עלול להישחת ולההרס?

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, דמוקרטיה ואזרחות, אתיקה ומוסר, זיקה ליהדות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן