shiurladerech

 

מנהיגים ומנהיגות

נושא השיעור:

בחינת השאלה "מיהו המנהיג הטוב?" והבנת ניתרונות הגלומים בהנהגה דמוקרטית.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
מנהיגות ואישים, כלי חשיבה, דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן