shiurladerech

 

מי צריך את שלטון החוק?

נושא השיעור:

נושא השיעור: הבנת חשיבותו של עקרון "שלטון החוק" ומקומה הבעייתי של עבריינות אידיאולוגית במדינה דמוקרטית.
הקשר יהודי: הבנת הפתגם "...הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו" (מסכת אבות, משנה ב', פרק ג')

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
משפטים, דמוקרטיה ואזרחות, זיקה ליהדות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן