shiurladerech

 

המתות חסד

נושא השיעור:

הכרה עם המושג "המתת חסד" ועמידה על מורכבותו ועל הדילמה המוסרית שבו

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
אתיקה ומוסר, בריאות רפואה ויטפול
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן