shiurladerech

 

באין חזון יפרע העם – יום הרצל

נושא השיעור:

נושא השיעור: היכרות עם החזון של 'חוזה המדינה' כמקור השראה לחזון האישי של כל אחד מאיתנו.
הקשר יהודי: נפש יהודי הומיה אלפי שנה, ודבריו של חוזה המדינה מציירים המייה זו באופן מציאותי ביותר.
ארגון מסייע: Effective Coach - איציק יורמן

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
חגים ומועדים, מנהיגות ואישים, דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן