shiurladerech

 

סינון תכנים ברשת האינטרנט

נושא השיעור:

נושא השיעור: סינון תכנים בלתי הולמים לקטינים ברשת האינטרנט על פי חוק – פגיעה בחופש הביטוי, הגנה על ילדים תמימים או פשוט שכולנו צריכים להיות לגלוש יותר חכם ברשת?
הקשר יהודי: מתוך הויכוח על גניזת ספרים מתוך התנ"ך, אנו לומדים על התעוזה היהודית להתמודד עם מקומות קשים ומאתגרים ואת חובת האחריות האישית להגן על עצמנו ועל אחרים.

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
דמוקרטיה ואזרחות, מיומנויות אישיות, תקשורת, אינטרנט, משפטים
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן