shiurladerech

 

מעגל האלימות בעקבות חיסולו של עימאד מורנייה

נושא השיעור:

נושא השיעור: חיסולו של המחבל עימאד מורנייה מאיים לעורר גל של נקמה ושפיכות דמים באזור. ננסה ללמוד מכך על מעגל האלימות בחיינו האישיים ועל הדרכים להתמודד עם אלימות.
הקשר יהודי: כיצד התמודדו בעולם היהודי עם רגשות זעם ואלימות? כיצד נמנעו מכניסה למעגל של אלימות?

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, אלימות ומניעה, כלי חשיבה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן