shiurladerech

 

הישרדות

נושא השיעור:

נושא השיעור: "הישרדות" בחיים? מערכות יחסים במציאות של קהילה לעומת מציאות של "הישרדות".
הקשר יהודי: סיפורי האבות מלאים במקרים של רמאות ובגידה – כיצד עלינו להתייחס אליהם? המסורת הפרשנית מעבירה מסר חינוכי ברור על מחיר הרמאות ועל החשיבות בניית אמון הדדי בין בני האדם.

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
אתיקה ומוסר, בין אדם לחברו, תקשורת
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן