shiurladerech

 

למי שייכת רשות הרבים

נושא השיעור:

מה אחריותנו על רשות הרבים – מקרה מבחן של שלטי חוצות הענק לאורך הכבישים.
הקשר יהודי: אחריות היחיד היא גם על חיי הקהילה והמרחב הציבורי. הדבר בא לידי ביטוי בסדרת סיפורים והלכות המחייבות את הפרט לדאוג לרשות הרבים, גם אם הוא לא נהנה ממנה באופן ישיר.

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
דמוקרטיה ואזרחות, פרסום ושיווק, משפטים
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן