shiurladerech

 

שחיתות בכדורגל

נושא השיעור:

החברה הישראלית עדה לתופעות חמורות הנוגעות לפרשיות שחיתות חמורות בכדורגל הישראלי. תופעות אלו מעידות, לצערנו, על השחתת המידות ומהוות תמרור אזהרה לכל מי שערכים דוגמת יושר, הגינות ומכובדות יקרים לליבו. אין ספק כי עלינו, אנשי החינוך, מוטלת החובה להוקיע מכל וכל תופעות אלו, אשר קונות להן שביתה גם בשטחי חיים אחרים.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן