shiurladerech

 

ערך החיים ופדיון שבויים

נושא השיעור:

הכרות עם מרכזיותו של ערך החיים בחברה הישראלית דרך עיסוק בדילמת פדיון שבויים מול ביטחון הציבור

הקשר יהודי: התייחסות לציווי בתלמוד הבבלי לפדיון שבויים, ההלכה על פי הרמב"ם וסיפורו ההיסטורי על מאסרו של המהר"ם מרוטנברג.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, אתיקה ומוסר, דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן