shiurladerech

 

מלחמת לבנון השניה - שאלות ותשובות

נושא השיעור:

בעקבות מלחמת לבנון, עולות בציבור הישראלי שאלות, תמיהות ותהיות רבות. התלמידים, גם הם חשופים לשאלות אלה ומנסים "לעשות סדר בבלאגן" ולמצוא את ההגיון ואת התשובות לשאלות הרבות בהם מתחבטים הם, הוריהם וכנראה כל אזרחי ישראל.
השיעור הנוכחי שונה מהתבנית הרגילה של שיעורי האקטואליה. הוא אינו משלב הפעלות או משחקים אלא בנוי כשאלות ותשובות, על מנת לשמש למורה בסיס לדיונים הנוקבים שוודאי יתקיימו בכיתות. התלמידים, המצויים בקלחת הציבורית, ידרשו תשובות טובות – ובצדק רב.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן