shiurladerech

 

חג הסיגד

נושא השיעור:

חג הסיגד הוא במקורו חגה של העדה האתיופית. החג נחגג בישראל מאז שנת 2008. ציון החג במערכת החינוך מאפשר לחזק את הקשר של בני הקהילה למורשתם, להציג לחברה הישראלית את הנכסים התרבותיים שהעולים מביאים עימם, לשרש דעות קדומות ולהביא להערכה הדדית ולסובלנות כלפי קהילת יוצאי אתיופיה וקהילות שונות בחברה הישראלית. מערך שיעור זה נכתב על ידי מורשה כי"ח במטרה ללמד את התלמידים על משמעות החג ומנהגיו.

כותבים:
מורשה כי"ח
מילות מפתח:
חגים ומועדים, בין אדם לחברו, מיומנויות אישיות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
קישור להורדה:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן