shiurladerech

 

סדר ישראלי חדש, היתכן?

נושא השיעור:

התלמידים יבחנו את הצעת הנישא ריבלין לסדר ישראלי חדש, המגלמת בתוכה שותפות בין כל הקבוצות בחברה הישראלית.

כותבים:
מילות מפתח:
החברה הישראלית, קבלת השונה, סובלנות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן