shiurladerech

 

חושבים ירוק: ניצול מקורת המים

נושא השיעור:

התלמידים יבינו את מצוקת המים בישראל ואת הצורך לחסוך במים ויפתחו מוטיבציה פנימית לחסכון במים.

כותבים:
מילות מפתח:
איכות הסביבה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן