shiurladerech

 

יום המופנם הבינלאומי

נושא השיעור:

ב.2.1 חל יום המופנם הבינלאומי, ביום זה אנו חוגגים את השקט ומעודדים יצירת מודעות והפניית זרקור לתלמידים השקטים בכיתה.

מטרתו של מערך שיעור זה היא לייצר היכרות עם המושגים "מוחצן" ו"מופנם"- ולעורר מחשבה ושיח על צורות מנהיגות שונות, בדגש על מנהיגות שקטה.

כותבים:
עמותת רקפת
מילות מפתח:
מופנמות, מיומנויות אישיות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן