shiurladerech

 

הקול שלי ואני

נושא השיעור:

מערך שיעור המסייע לתלמידים לזהות את הקולות השונים המופעלים עליהם ומעודד אותם לפעול מתוך הקול האישי והייחודי שלהם.

כותבים:
דנה כסיף בן-אריה
מילות מפתח:
מיומנויות אישיות, פסיכולוגיה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן