shiurladerech

 

השפעתן של פרסומות – לקראת יום זכויות הצרכן הבינלאומי

נושא השיעור:

בעולם מבוסס פרסום ומשופע במותגים בכל מקום ופינה (אפילו בכיתה), עלינו לפתח מודעות ויכולת לבחון באופן בקורתי פרסומות. השאלות המרכזיות שעלינו לעורר הן: האם אני זקוק למוצר בפרסומת? כיצד אני מקבל מידע נוסף ואמין על המוצר? מה אמיתי בפרסומת ומה הוא מדומיין?

נלך בעקבות מסכת אבות ונבין את המחויבות העמוקה שלנו לא לסטות מן הדרך ולא לתת לפרסומות לגרום לנו להתחייב נפשנו. כמו כן ננסה להשליך מדברי מוהר"ן על היכולת להתמודד על עולם הפרסומות.

 

כותבים:
גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
צרכנות, פרסום ושיווק, מיומנויות אישיות, כלכלה וחברה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן