shiurladerech

 

אני ואתה נשנה את העולם

נושא השיעור:

התלמידים יתוודעו לערך ההתנדבות והנתינה, התלמידים ייחשפו לאנשים הפועלים למען שינוי חברתי,התלמידים יחשבו כיצד הם יכולים לפעול למען עשייה חברתית

כותבים:
גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
ערכים, מעגלי שייכות, מיומנויות אישיות, זהות, התנדבות ונתינה, דמוקרטיה ואזרחות, בין אדם לחברו
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן