shiurladerech

 

נשים גדולות – הצדעה לנשים עבריות לקראת יום האישה הבינלאומי

נושא השיעור:

נושא השיעור: הצגת חשיבותן של נשים לחברה האנושית ותרומתן הסגולית, דרך הכרות עם דמויות נשיות משמעותיות בעם היהודי.
הקשר יהודי: היכרות וחשיבה על דמויות נשיות חשובות בהיסטוריה היהודית תוך הכרה בתרומתן לחיי האומה.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
שיוון חברתי, חגים ומועדים, זיקה ליהדות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן