shiurladerech

 

בריונות ברשת ובבית הספר - לחטיבה העליונה

נושא השיעור:

האלימות בין בני נוער גבוהה ביותר בארץ. הרשתות החברתיות מעצימות את הפגיעה, שכן היא עלולה להתרחש גם בין כותלי ביה"ס וגם מחוצה לו ברשת האינטרנט החשופה לעיני כל. הנפגעים מאלימות זו, סובלים מאוד, ולעתים שותקים. חבריהם, לעתים עומדים מהצד ונמנעים מלסייע להם מסיבות שונות, כגון לחץ חברתי, חשש להיפגע בעצמם וכדומה. מערך השיעור שלפניכם עוסק בתופעה שלילית זו באמצעות הקרנת סרט "מה כואב לילדים שלכם" של צופית גרנט ודיון שמתרחש בעקבותיו.
השיעור עשוי להתאים גם לכיתות הגבוהות של חט"ב, לשיקול המורה.

כותבים:
גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
ערכים, בן אדם לחברו, אתיקה ומוסר, אלימות ומניעה, אינטרנט
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן