shiurladerech

 

חשופים ברשת

נושא השיעור:

רשת האינטרנט מהווה כיום אלמנט מרכזי בחייהם של הילדים ובני הנוער. אך אלו אינם מודעים תמיד לסכנות או לקשיים העלולים להתעורר כתוצאה מהאנונימיות ברשת. האנונימיות או היעדר היכולת לזהות את כותב התוכן יוצרת בעיית אמינות. בעיה זו מחייבת לימוד לרגישות, ערנות וביקורתיות במהלך השימוש באינטרנט. בשיעור זה, התלמידים ירכשו כללי זהירות לגלישה בטוחה ברשת וייחשפו לארגונים שמסייעים בעת פגיעה באינטרנט.
*לשיעור מצגת נלוות - להורדת המצגת

כותבים:
עדי בילבסקי, גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
מיומנויות אישיות, אינטרנט
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן