shiurladerech

 

יום המשפחה

נושא השיעור:

הבנת הסיבות לקיום מוסד המשפחה. בירור מקום המשפחה בסיפוק צרכיו של האדם והתייחסות לסוגים שונים של משפחות.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
בן אדם לחברו, מעגלי שייכות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן