shiurladerech

 

רשת האינטרנט-הכרויות, מסרים וקשרים

נושא השיעור:

התלמידים יעמדו על דרכי העברת מידע ברשת, מאפייניהם ויתרונותיהם וייחשפו לסכנות העלולות להיגרם כתוצאה משימוש בלתי זהיר ברשת.

כותבים:
אמנון מגיד, גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
אינטרנט
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן