shiurladerech

 

פעילות ליום השואה הבינלאומי 27.1

נושא השיעור:

השיעור עוסק בתופעת הכחשת השואה והחשיבות העליונה שיש לתת למיגור התופעה ולמלחמה בה ובתופעת האנטישמיות באירופה 2016.

כותבים:
עדי בילבסקי, גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
זכרון והנצחה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן