shiurladerech

 

חג חנוכה והזהות שלי

נושא השיעור:

דיון במושג הזהות בהקשר לחג החנוכה המייצג עמידה איתנה על זהות.
הקשר יהודי: בחינת משמעותו של חג החנוכה כחג המייצג עמידה איתנה על זהותו של העם היהודי.

כותבים:
עדי בילבסקי, מיכל ברק
מילות מפתח:
מעגלי שייכות, חגים ומועדים, זיקה ליהדות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן