shiurladerech

 

זכויות האדם

נושא השיעור:

היכרות עם ה"זכויות הטבעיות" המוקנות לכל אדם ועם הכרזת זכויות האדם של האו"ם

כותבים:
עדי בילבסקי, גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
משפטים, דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן