shiurladerech

 

רואים שקוף - שקיפות והוגנות לבתי ספר יסודיים

נושא השיעור:

שקיפות והוגנות, לקראת יום המלחמה בשחיתות הבינ"ל החל ב- 9.12. מיועד לבתי ספר יסודיים.
התלמידים יבינו את חשיבות הנגישות לקבלת מידע,התלמידים יבינו שידע הוא כוח, התלמידים יגדירו אילו סוגי מידע צריכים להיות שקופים לציבור, התלמידים יכירו את המושגים שקיפות ושחיתות ומשמעותיהם
נכתב על ידי עמותת שקיפות בינ"ל ישראל.

כותבים:
גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
משפטים, דמוקרטיה ואזרחות, אתיקה ומוסר
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן