shiurladerech

 

אחדות וערבות הדדית – משמעותם של ארבעת המינים

נושא השיעור:

נושא השיעור: ערך האחדות והערבות ההדדית בעם ישראל כפי שהם באים לידי ביטוי בחג הסוכות.
הקשר יהודי: ארבעת המינים כמשל לערבות ואחדות.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
סוכות, זיקה ליהדות, אתיקה ומוסר, מעגלי שייכות, חגים ומועדים
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן